Vraag suus de jong

van A2 naar B1, voorbij de grenzen van mijn taal

Geplaatst op: 14-01-2020
Telefoonnummer 1: 0736891033
Dit project is een pilot in het kader van de komende nieuwe inburgeringswet. Er zijn in het land een aantal projecten met verschillende opdrachten. De opdracht van deze pilot is te bezien of het lukt en met welke middelen een statushouder een hoger taalniveau kan bereiken : van A2 naar B1. De lessen worden gegeven door docenten van Koning Willem 1 College . Hulp bij het huiswerk gebeurt door een taalcoach/ buddy. De cursist geeft aan waar hij of zij hulp bij nodig heeft. De locatie waar dit wekelijkse gesprek van 1-1/5 uur plaatsvindt bepalen de cursist en de taalcoach samen. Kan bibliotheek zijn, wijkplein of bij de cursist thuis.
De taalcoaches ontvangen bij aanvang van het project in een gezamenlijke bijeenkomst een introductie op de pilot, de lesmethoden etc. 
Omdat Gilde al bekend is met taalcoaches zijn wij benaderd om de administratie en de kennismakingen te verzorgen voor dit project. Lonneke is voor deze groep taalcoaches de contactpersoon. Natuurlijk zijn we beschikbaar voor nader overleg en beantwoording van vragen.