Vraag Gilde 's-Hertogenbosch

van A naar B; voorbij de grenzen van mijn taal

Geplaatst op: 14-01-2020
Dit project is een pilot in het kader van de komende nieuwe inburgeringswet. Er zijn in het land een aantal projecten met verschillende opdrachten. De opdracht van deze pilot is te bezien of het lukt en met welke middelen een statushouder een hoger taalniveau kan bereiken : van A2 naar B1.De lessen worden gegeven door docenten van Koning Willem 1College . Hulp bij het huiswerk gebeurt door een taalcoach/ buddy. De cursist geeft aan waar hij of zij hulp bij nodig heeft. De lokatie waar dit wekelijkse gesprek (over ca 40 weken ) van ca 1-1/5 uur plaatsvindt bepalen de cursist en de taalcoach samen. Kan bibliotheek zijn, wijkplein of bij de cursist thuis. Precies zoals dit nu ook gebeurt. De taalcoaches ontvangen bij aanvang van het project in een gezamenlijke bijeenkomst een introductie op de pilot de lesmethoden etc. 
Omdat Gilde bekend is met taalcoaches op Koning Willem 1College en Sagenn zijn wij benaderd om de administratie / intakes te verzorgen voor dit project. Lonneke is voor deze groep taalcoaches de contactpersoon. Natuurlijk zijn we beschikbaar voor nader overleg/ beantwoorden van vragen .