Over Bossche Taalnetwerk

Het Bossche Taalnetwerk bestaat uit 12 organisaties. Samen pakken we laaggeletterdheid ( taal, lezen, rekenen, digitaal) aan in onze gemeente. Dat doen we trouwens al een aantal jaar. Veel mensen weten ons te vinden en volgden of volgen een opleiding.

Maar we willen meer doen. Daarom gaan we naar de mensen toe, geven we informatie in de wijken en hebben we een makkelijk bereikbaar aanbod van begeleiding en lessen. Samen willen we ervoor zorgen dat mensen gewoon over laaggeletterdheid kunnen praten en dat niemand zich ervoor schaamt. Want dan wordt het gemakkelijker om er wat aan te doen.

Wij vinden dat iedereen meetelt en mee moet kunnen doen.

Wat is laaggeletterdheid? 

Laaggeletterdheid is een term voor volwassen mensen die het lastig hebben met lezen, schrijven, werken met een computer (of mobiele telefoon of tablet, zoals iPad) en/of rekenen. Het betekent niet dat die mensen analfabeet zijn. Vaak kunnen ze wel lezen en schrijven, maar niet heel goed. Het niveau is dan lager dan vmbo of mbo-2/3. 

 Om wie gaat het? 

In ’s-Hertogenbosch hebben ongeveer 18.000  volwassen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met computer, tablet en mobiele telefoon. Al die zaken vatten we voor het gemak samen met het woord Basisvaardigheden. Het zijn mensen met en zonder werk, mensen met en zonder uitkering, mensen die hier geboren zijn of uit andere landen komen. Kortom mensen mensen die nog meer basisvaardiheden willen en kunnen leren.

Van de laaggeletterden zijn er iets meer dan 6.640 op zoek naar werk. Die mensen kunnen we gemakkelijk vinden. Want ze krijgen een uitkering van de gemeente of het UWV en dus zijn ze daar bekend. Voor die mensen hebben we goed nieuws: als ze hun basisvaardigheden verbeteren, dan groeit de kans dat ze werk vinden.

We richten ons ook op mensen die wel werk hebben, want ruim de helft van de mensen die moeite hebben met basisvaardigheden in Nederland hebben betaald werk. Kunnen lezen en schrijven, rekenen en omgaan met de computer is belangrijk. Voor het meedoen in de samenleving, het onderhouden van sociale contacten en het zelfstandig kunnen zijn. 

Hoe werkt het ?

Om mensen direct te informeren over de mogelijkheden van cursus of opleiding hebben we Taalpunten in Den Bosch. Een Taalpunt bij WeenerXL en bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en een inlooppunt bij de Helftheuvel.

De bibliotheek Babel heeft een Taalhuis waar mensen kunnen oefenen en informatie kunnen krijgen over les en ondersteuningsmogelijkheden.

Er is een Taalgids, Lia van den Berg, zij kan helpen bij het vinden van de cursus of opleiding die het beste past. Zij helpt ook bij het aanmelden voor een cursus of ondersteuning.

Contact ; l.vandenberg@kw1c.nl